آفتاب

با حضور رضا كیانیان و بابك حمیدیان تصویربرداری فیلم تلویزیونی «اسب» به پایان رسید

با حضور رضا كیانیان و بابك حمیدیان تصویربرداری فیلم تلویزیونی «اسب» به پایان رسید

تصویربرداری فیلم تلویزیونی «اسب» به كارگردانی بابك محمدی در مركز سیما فیلم به پایان رسید.

کد N141794

وبگردی