به گزارش خبرگزاری فرانسه از بغداد، "بدی عزت عارف" وكیل طارق عزیز امروز در واكنش به گزارش هفته نامه "ساندی تلگراف" مبنی بر اعلام آمادگی عزیز برای شهات علیه صدام گفت: «این كاملا غلط است، من همیشه گفته‌ام طارق عزیز هرگز قصد شهادت دادن علیه صدام را ندارد.» عارف افزود موكل او اعلام خواهد كرد تمامی دستورات برای انجام عملیات سركوب توسط خود صدام صادر شده است. صدام قرار است روز چهارشنبه به دلیل كشتار سال ۱۹۸۲ شیعیان در روستای دجیل محاكمه شود اما در این مرحله از عزیز برای شهادت دادن علیه وی دعوت نمی‌شود.