با وجودی كه ایران از لحاظ منابع تاریخی، فرهنگی و طبیعی جزو ۱۰ كشور اول دنیا است اما تنها كمتر از یك درصد سهم درآمد جهانی از صنعت توریسم را به خود اختصاص داده است.دكتر شكیبایی عضو هیأت علمی و رئیس دانشكده مدیریت دانشگاه شهید باهنر كرمان با بیان این مطلب گفت: در حالی كه بیش از ۱۰‎/۵ درصد درآمد بسیاری از كشورهای جهان به این صنعت اختصاص دارد سهم صنایعی همچون نفت، فولاد و صنایع نظامی در آن كشورها به ۵درصد هم نمی رسد.وی كه در سمینار صنعت جهانگردی در دانشگاه كرمان سخن می گفت، تصریح كرد: به همین نسبت میزان اشتغال ایجاد شده توسط این صنعت نیز بالاست اما توزیع جغرافیایی این درآمد به شدت نامتوازن است و ۸۰درصد درآمد و اشتغال ایجاد شده در این صنعت در آمریكا و اروپا بوده است. وی با اشاره به اینكه از ۲۰درصد باقیمانده ۲‎/۵ درصد سهم درآمد و اشتغال منطقه خاورمیانه از صنعت توریسم است، افزود: سهم ایران كمتر از یك درصد درآمد و اشتغال جهانی این صنعت است كه به هیچ عنوان با میزان برخورداری ایران از منابع تاریخی، فرهنگی و طبیعی همخوانی ندارد. وی خاطرنشان ساخت: اگر برنامه های چشم انداز ۲۰ ساله محقق شود و بتوانیم به رقم ۲۰ میلیون گردشگر در سال برسیم سهم ما به ۱‎/۵ درصد درآمد و اشتغال صنعت توریسم دنیا خواهد رسید.