با تلاش ماموران مبارزه با مفاسد اجتماعی، باند فساد و فحشا در اردبیل شناسایی شد. ماموران مبارزه با مفاسد اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان اردبیل در راستای رسیدگی به یك فقره پرونده رابطه نامشروع، تحقیقات گسترده ای را آغاز كردند. بر این اساس طی انجام تحقیقات پلیسی، ماموران ردپای زنی كه با اغفال زنان و دختران فراری اقدام به برپایی خانه فساد كرده بود را شناسایی كردند. بدین ترتیب پلیس موفق شد با اخذ مجوز قضایی در بازرسی از این منزل، ۲۹ زن و مرد كه بیشتر آنها سابقه دار بودند را دستگیر كند. همچنین مقادیری مواد مخدر، تعدادی نوار و لوح فشرده حاوی فیلم های مبتذل و مستهجن و تعداد چهل قطعه عكس دختران فراری نیز از این مركز فساد كشف و ضبط شد.