فرهنگ جامع مانوی شامل واژگان و اصطلاحات متون مختلف مانوی زیر نظر برجسته ترین متخصصان متون مانوی تدوین می شود.جامع‌ترین فرهنگ مانوی در فرهنگستان انگلیس تدوین می‌شود و هزینه‌های آن برعهده هیئت پژوهشی هنر و علوم انسانی است.دكتر گونر میكلسن (Gunner Mikkelsen) به‌همراه تعدادی دیگر از دانشمندان زیر نظر پروفسور نیكلاس سیمز ویلیامز (N. Sims-Williams)، از برجسته‌ترین متخصصان متون مانوی و زبانهای باستانی ایران، فرهنگ متون مانوی را تدوین می‌كنند.مانی در قرن سوم میلادی دین مانوی را پایه‌گذاری كرد. این دین كه آمیزه‌ای است از عناصر گوناگون، زمانی در گستره وسیعی از آسیای میانه، از مدیترانه تا جنوب چین، رواج داشت.منابع این دین متونی است به زبانهای لاتینی، قبطی، یونانی، سریانی، فارسی میانه (پهلوی) و فارسی نو، پارتی، سغدی، بلخی، تخاری، تركی و چینی.هدف از تدوین فرهنگ متون مانوی ارائه كلیدی زبان‌شناختی جهت تكمیل مجموعه اطلاعات مربوط به این آیین است. این فرهنگ به‌صورت مجموعه‌ای از واژگان ارائه خواهد شد و هر مجموعه‌ یكی از زبانهای مذكور را دربر می‌گیرد. فرهنگ یك فهرست واژگان عمومی هم خواهد داشت كه به‌كمك آن می‌توان متن مربوط به هر نام، اصطلاح یا مفهوم را به هر زبانی كه هست، پیدا كرد.جلد نخست این فرهنگ، متونی از امپراتوری روم، در اوائل سال ۱۹۹۹م منتشر شد، و جلدهای باقیمانده در حال آماده‌سازی است كه شامل متونی از عراق، ایران، آسیای میانه و چین است.