اين داروهاى جديد كه داپوكستين نام دارد در صورت گرفتن مجوز سازمان غذا و داروى آمريكا به زودى وارد بازار مى شود. تخمين هاى انجمن اورولوژى آمريكا نشان مى دهد انزال زودرس ۲۷ تا ۳۴ درصد از مردان در سنين مختلف را مبتلا مى كند، در حالى كه ميزان فراوانى اختلال نعوظ كه داروى وياگرا براى آن مصرف مى شود تنها ۱۰ تا ۱۲ درصد تخمين زده مى شود.پژوهشگرانى كه بر روى اين بيمارى كار مى كنند، ماه گذشته اعلام كردند كه مى توانند اين اختلال را تعريف كنند. به گفته آنها انزال در اين بيماران در كمتر از ۸/۱ دقيقه از شروع مقاربت صورت مى گيرد در حالى كه در اغلب افراد طبيعى اين زمان ۳/۷ دقيقه يا بيشتر است.