"عادل اسمیت" رئیس اتحادیه مسلمانان ایتالیا علیه "فالاچی" شکایت و دادخواستی را به دادگاه ارائه کرده است. "اسمیت" گفت، آخرین کتاب "فالاچی" که تحت عنوان «نیروی استدلال» ترجمه شده است در برگیرنده واژه هایی است که بی شک توهین و افترا نسبت به اسلام محسوب می شود. این نویسنده ۷۴ ساله که در نیویورک زندگی می کند در کتاب خود نوشت که اروپا در حال تبدیل شدن به یک "استان اسلامی" و "یک مستعمره اسلامی" است و اضافه کرده که وی اعتقاد دارد اسلام خوب و اسلام بد علیه تمام استدلالها اقدام می کند. "اوگو فانوزی" وکیل اتحادیه مسلمانان ایتالیا گفت، این نویسنده باید به اتهام توهین به یک دین آسمان پاسخ دهد. این درشرایطی است که "فانوزی" به احتمال متهم شدن وی به دلیل ایجاد انزجار دینی اشاره نکرد. دو هفته پس از حملات یازدهم سپتامبر، فالاچی کتاب ضد اسلام و طرفدار آمریکای خود را تحت عنوان " خشم و غرور" منتشر کرد و در آن به تمسخر برخی از آیات قرآن کریم پرداخت. وی در سال۲۰۰۰ به دلیل این کتاب مورد پیگرد قانونی قرار گرفت، اما موضوع مختومه اعلام شد. پایگاه خبری اسلام آن لاین گزارش داد، اسلام در معرض مجوعه ای توهین و افترا به واسطه ساخت فیلم ها، آثار مکتوب، تفاسیر تلویزیونی و حتی حملات نژاد پرستانه افسران ارتش و سیاستمداران در سراسر اروپا و ایالات متحده قرار گرفته است، اما در سایه اقدامات دقیق و بی درنگ رهبران اقلیت اسلامی در جهان، بسیاری از توهین کننده ها اظهارات ضد اسلامی خود را فروبرده و در برخی مواقع عذرخواهی کرده اند.