به گفته وى، اين دارو كه پگ اينترفرون نام دارد، مؤثرترين شيوه درمانى در مبتلايان به بيمارى هپاتيت است و روند بيمارى را تا ۹۰ - ۸۰ درصد متوقف مى كند. پيش ازاين تنها كشورهاى آمريكا و سوئيس موفق به ساخت و توليد اين دارو شده بودند.