راجر تورنلى از مركز جان اينز براى مطالعات درباره سرطان و همكارانش در دانشگاه موركا در اسپانيا در بررسيهاى خود بر روى خواص چاى سبر به اين نتيجه رسيده‌اند كه در ميان كسانى كه اين نوع چاى را به صورت مرتب مصرف مى كنند شمار موارد ابتلا به سرطانهاى معده و مرى بسيار نادر است،اما جنين خانمهاى حامله‌اى كه از اين نوع چاى مصرف مى‌كنند در معرض خطر ابتلا به بيمارى مهره ترك يا نخاع دو شاخه يا ستون فقرات شكافدار قرار دارد. بررسى‌هاى اين محققان نشان مى‌دهد ماده ضد سرطان موجود در چاى سبز كه با علامت اختصارى "ئى جى جى جي" نموده مى‌شود (مختصر شده اپيگالوكاتچين گاليت ‪ " Epigallocatechin Gallate‬جلوى عملكرد آنزيم موسوم به دى هايدروفوليت رديوكاتاز ‪ Dehydrofolate reductase‬را كه براى رشد تومورهاى سرطانى ضرورى است، سد مى‌كند و به اين ترتيب از بروز سرطان جلوگيرى به عمل مى‌آورد. اين مكانيزم مشابه عملكرد داروى ضد سرطان متوتركسيت ‪ methotrexate‬است با اين تفاوت كه ميزان عوارض جنبى چاى سبز به مراتب كمتر از داروى ضد سرطان است، اما سد شدن عمل آنزيم كه هم به وسيله دارو و هم به وسيله چاى سبز حاصل مى‌شود، موجب پائين آمدن تراز اسيد فوليك در بدن مى‌شود و اين اسيد براى خانمهاى حامله و سلامت جنينى كه در بدن دارند بسيار ضرورى است.