نسخه سينمايی «مرد ۶ ميليون دلاری» که در سکوت کامل ساخته شده اين روزها آخرين مراحل توليد را طی می کند و به احتمال زياد برای نمايش در فصل تابستان آماده می شود. نسخه سينمايی را تاد فيليپس کارگردانی کرده است.اگرچه او فيلمنامه فيلم را براساس نوول مارتين کايدين نوشته اما حال و هوای مجموعه «مرد ۶ ميليون دلاری» را حفظ کرده است. فيلم که يک کمدی اکشن است دوباره سازی يک مجموعه تلويزيونی موفق دهه هفتادی است.در اين مجموعه لی ميجرز نقش استيو آستين را بازی می کرد. آستين يک خلبان ورزيده بود که در قسمت اول مجموعه (که به صورت يک فيلم سينمايی – تلويزيونی ساخته شده بود) با سقوط هواپيمايش در آستانه مرگ قرار می گيرد. طی يک عمليات جراحی محرمانه ۲ پا ، يک دست و يک چشم آستين مصنوعی می شود.اين اجزاء جديد قدرت بدنی ويژه ای به آستين می دهند که او می تواند سريع بدود ، اجسام سنگين را بلند کند و اشياء و ماجراها را از يک فاصله دور ببيند. در هر قسمت مجموعه آستين به مبارزه با عوامل منفی می رفت. در نسخه سينمايی جيم کری نقش استيو آستين را بازی کرده است و گفته می شود که لی ميجرز در آن نقش رئيس دلسوز آستين ايفای نقش می کند.