محمدحسين پورکاظمى گفت : تمامى پذيرفته شدگان غيرروزانه مرحله تکميل ظرفيت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى ازجمله دوره هاى شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعى و غيره مى توانند در صورت ثبت نام نکردن در رشته پذيرفته شده ، مجددا در آزمون سراسرى دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى شرکت کنند.وى درباره زمان اعلام اسامى پذيرفته شدگان رشته هاى نيمه متمرکز کنکور، اظهارکرد: اسامى پذيرفته شدگان رشته هاى نيمه متمرکز آزمون سراسرى دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى کشور تا روز شنبه ۳بهمن اعلام مى شود. يکساله خواهد بود. معاون راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى افزود: طرح تردد زوج و فرد خودروها در کارگروه ويژه اى در حال بررسى است که اين کارگروه تا هفته آينده نظر خود را اعلام مى کند.