به گزارش پايگاه اينترنتى ماهواره، «جعفر ديل» عضو پروژه فارسى سازى گوگل با اعلام اين خبر گفت: در حقيقت با استفاده از كدهاى بين المللى (يونى كد) و شباهت حروف عربى و فارسى تيم برنامه نويسى آنها توانسته است با انجام برخى تغييرات اندك، صفحات فارسى را ابداع كند.برخى از فازهاى اصلى «پروژه فارسى سازى گوگل» كه چندى است آغاز شده عبارتند از:

فارسى سازى صفحه اصلى موتور جست وجوگر گوگل (Google main search site)

فارسى سازى صفحات راهنماى گوگل (Google main site help pages)

نوار ابزار فارسى گوگل (Google Toolbar)

بخش نصب نوار ابزار گوگل به زبان فارسى (Google Toolbar Installer)

فايل هاى منابع نوار ابزار گوگل (Google Toolbar Rasource Files)

صفحه راهنماى نوار ابزار گوگل (Google Toolbar Help pages)

پروژه جست وجوگر بى سيم گوگل (Google Wireless)

به گفته جعفر ديل، شش فاز ديگر در فارسى سازى گوگل مدنظر است كه بيشتر اين طرح ها به بازنگرى و اصلاح مربوط شده و دو طرح پايانى نيز به بهبود نحوه جست وجو توسط موتور جست وجوگر گوگل مربوط مى شود.

او در بيان مشكلات پيش روى اين طرح مى گويد: «متاسفانه سايت هاى فارسى زبان نسبت به سايت هاى مشابه زبان هاى ديگر از به روزرسانى كمترى برخوردار هستند شايد دليل آن ضعف در خطوط ارتباطى كاربران و يا نامرغوب بودن سرورهاى اجاره اى آنان باشد.»

او ادامه مى دهد: طرح فارسى سازى گوگل داراى مدت زمان اجراى مشخصى نبوده و به عبارت ديگر تا زمانى كه گوگل اقدام به بستن قرارداد كند و ادامه فعاليت را لازم بداند، كار ادامه خواهد يافت. ديل در خصوص فارسى سازى محيط ظاهرى GMail مى گويد: اين قرارداد تازه به مرحله امضا رسيده است و ما در حال تحقيق و رايزنى هستيم. GMail كه با برنامه نويسى نوينى به مرحله اجرا رسيده است مى بايست خود را براى مطابقت پذيرى با ديگر زبان ها آماده سازد.