سایت فدراسیون بسكتبال -با خبر شدیم تیمسار فریدون صادقی رئیس اسبق فدراسیون بسكتبال دار فانی را وداع گفت.با تسلیت خدمت خانواده آن مرحوم و جامعه بسكتبال ، به اطلاع می رساند مجلس ترحیم آن مرحوم روز جمعه ۹/۱۰/۸۴ ساعت ۱۵ تا ۱۸ بعدازظهر در محل خانقاه صفی علیشاه واقع در خیابان صفی علیشاه برگزار می شود