محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور در این پیام با اشاره به این كه در فضای خشونت بار و سرشار از تبعیض و بیداد امروز، بشریت بیش از هر زمان به شنیدن ندای پیامبران الهی نیازمند است، تأكید كرد، توجه دوباره به ارزش های بنیادین زندگی، عدالت، برابری و كرامت همه انسان ها را رقم می زند.

احمدی نژاد همچنین ابراز امیدواری كرد: در پرتو عنایات الهی، در سال جدید شاهد آغاز برقراری صلح و آرامش بر پایه عدالت و معنویت در صحنه بین المللی باشیم.محمود احمدی نژاد همچنین در پیامی به هموطنان مسیحی سالرزو میلاد حضرت عیسی بن مریم و آغاز سال نو میلادی را به آنها تبریك گفت.