متكی: ممانعت اعضای ان.پی.تی از مواهب ناشی از عضویت در این معاهده آپارتاید است

خیرالله اف، رئیس مجلس تاجیكستان دیروز با منوچهر متكی ملاقات و پیرامون روابط دو جانبه و همكاریهای منطقه ای مذاكره كرد.در این دیدار منوچهر متكی وزیر خارجه با اظهار خشنودی از حل و فصل اختلافات داخلی تاجیكستان و خاتمه جنگ داخلی اعلام داشت: دو كشور دارای منافع و نگرانیهای مشترك هستند و مواضع ما در بسیاری از امور بین المللی یكسان می باشد.

متكی افتتاح تونل انزاب در نوروز سال ۸۵ را نمونه ای از كار مشترك دو كشور خواند و رئیس مجلس تاجیكستان را در جریان آخرین مواضع جمهوری اسلامی ایران و فعالیت های هسته ای قرار داد.وی با اشاره به حقوق و تكالیفی كه از ناحیه NPT متوجه امضا كنندگان این قرارداد می شود، اجبار اعضا به رعایت تكالیف و ممانعت آنها از مواهب ناشی از عضویت را آپارتاید خواند.

در این دیدار خیرالله اف حل و فصل مسالمت آمیز پرونده هسته ای ایران را تنها راه پایان سوء تفاهم موجود قلمداد كرد و در پایان با اشاره به تحولات افغانستان، از نقش مثبت ایران در ایجاد صلح و امنیت در این كشور تشكر نمود.