لابد از خود مى پرسيد لوراتادين ديگر چيست؟ راستش را بخواهيد هدف از معرفى داروها اين نيست كه شما به خوددرمانى روى بياوريد بلكه هدف اين است كه با آشنايى بيشتر با داروها و اثربخشى و عوارض جانبى آنها با چشمانى بازتر به اين داروها بنگريد. اطلاعاتى كه ما در رابطه با داروها برايتان عرضه مى كنيم در واقع توسط هيچ پزشكى به شما آموزش داده نمى شود و اين درحالى است كه شناسايى كامل دارويى كه شما مصرف مى كنيد حق قانونى شما است! حقى كه تاكنون در هيچ جايى داده نشده است؛ حق آشنايى با داروها! در هر صورت لوراتادين از آن دسته داروهايى است كه امتحانش را در هر زمينه پس داده و به قولى در همه اين امتحانات سربلند بيرون آمده است. لوراتادين را با عنوان يك داروى ضدحساسيت مى شناسند. دارويى كه به سبب خواص خارق العاده اش در بيمارى هاى آلرژيك كاربرد فراوان دارد. كسانى كه از بيمارى هاى آلرژيك و يا آلرژى هاى خفيف تا شديد فصلى رنج مى برند مى توانند لوراتادين را به عنوان يك دوست دلسوز انتخاب كنند.

• لوراتادين را بايد خورد

همان طور كه گفته شد لوراتادين يك داروى ضدحساسيت است كه به صورت قرص در داروخانه ها عرضه مى شود. دسترسى به اين دارو آسان است چرا كه بدون نياز به نسخه پزشك به راحتى به دست بيماران مى رسد. اين قرص معمولاً در بسته هاى ۲۰تايى عرضه مى شود. لوراتادين به راحتى از طريق لوله هاى گوارش جذب خون مى شود و بين يك تا سه ساعت پس از مصرف اثر درمانى اش شروع مى شود و معمولاً اوج خاصيت درمانى لوراتادين حدود ۸ تا ۱۲ ساعت پس از مصرف آن است كه بيمار به طور واضح اثرات بهبودى را در خود احساس مى كند.

• شما لوراتادين نخوريد

طبيعى است كه هر دارويى عوارض شيميايى خاص خود را دارد و اين خاصيت در مورد لوراتادين هم صدق مى كند. البته صحبت در مورد عوارض لوراتادين مقوله جدايى است كه در ادامه در مورد آن صحبت خواهيم كرد اما نكته مهم اينجا است كه افرادى هستند كه بر حسب شرايط ويژه شان مجاز نيستند از اين دارو استفاده كنند. زنان باردار: خانم هاى باردار بايد حواسشان باشد كه تنها لوراتادين نيست كه برايشان ممنوعيت دارد بلكه هر تركيبى كه لفظ دارو را مى توان روى آنها نهاد برايشان خطر دارد و بايد با احتياط مصرف شود. در هر صورت خانم هاى باردار بايد حتماً اين دارو را با تجويز و مشورت پزشك مصرف كنند. مادران شيرده: لوراتادين به دليل ساختمان شيميايى اش به داخل پستان ترشح و وارد تركيب شير مى شود. از اين رو به مادران شيرده توصيه مى شود لوراتادين را حتى المقدور مصرف نكنند و در صورت داشتن يك بيمارى خاص در صورتى مجاز هستند لوراتادين مصرف كنند كه حتماً زير نظر پزشك متخصص باشند.

• لوراتادين خوردن و پاى لرزش ايستادن

همان طور كه گفته شد همه داروهاى شيميايى بدون عوارض نيستند و از اين رو بايد احتمال بروز واكنش هاى عجيب و غريب را در هر فردى داد. اما پاره اى از اين واكنش ها از احتمال بيشترى برخوردارند از اين رو آنها را به عنوان عوارض اصلى يك دارو در نظر مى گيرند اما در مورد لوراتادين مى توان به عوارض جانبى زير اشاره كرد. عوارض عصبى: اين دسته از عوارض معمولاً كمتر به مورد لوراتادين صادق است چرا كه يكى از مهمترين مزيت هاى لوراتادين به عنوان نسل جديد داروهاى ضدآلرژيك است كه اين دارو عوارض عصبى كمترى نسبت به ساير داروهاى اين رده دارد. در هر صورت واكنش هايى همچون سردرد، سرگيجه، خواب آلودگى بسيار خفيف، احساس خستگى و كسالت در پاره اى از افراد كه حساسيت بيش از اندازه به اين دارو دارند ديده شده است. عوارض گوارشى: اگر بخواهيم در مورد عوارض گوارشى صحبت كنيم مى توانيم به مواردى همچون تهوع، استفراغ، نفخ شكمى، يبوست، اسهال و مواردى از اين قبيل اشاره كرد كه البته اين عوارض همچون عوارض عصبى زياد نگران كننده نيستند و پس از مدتى برطرف مى شوند.

• توصيه هاى زير يادتان بماند

مهمترين نكته اى كه در مورد مصرف لوراتادين مطرح است اين است كه لوراتادين را حتماً با معده خالى قبل يا ۲ ساعت پس از وعده غذا مصرف كنيد. مصرف لوراتادين با معده پر جلوى جذب اين دارو را مى گيرد. - دارو را در ظرف هاى دربسته درمانىC۳۰ - ۱۵ نگهدارى كنيد تا عمر كافى داشته باشد. - از مصرف الكل و ساير مشروبات الكلى همزمان با اين دارو بپرهيزيد كه اين عمل سبب مى شود متابوليسم دارو به هم بريزد و عوارض نامطلوبى به همراه داشته باشد. -كسانى كه از بيمارى كبدى رنج مى برند احتمال دارد در مصرف اين دارو دچار مشكل شوند چرا كه متابوليسم اين دارو كبدى است و بيماران كبدى دچار عوارض نامطلوب از جمله خواب آلودگى هاى شديدى مى شوند كه در اين خصوص بايد با پزشكشان مشورت كنند.