مدتى پيش فيلم پيدا و پنهان حميد لبخنده از تلويزيون پخش شد.حالا سريال پيدا و پنهان به كارگردانى و تهيه كنندگى حميد لبخنده و بازى آتنه فقيه نصيرى، جمال اجلالى، رضا خندان، پوراندخت مهيمن و... براى شبكه سوم سيما توليد و تهيه شده است. اگر ديشب موفق به ديدن اين سريال نشديد امروز ساعت ۴۰/۱۳ مى توانيد تكرار آن را تماشا كنيد. مانى دانشجوى رشته پزشكى در آغاز زندگى مشتركش با ميترا دچار بحران شديد مالى مى شود و براى بيرون رفتن از اين بحران در آژانس راننده شب مى شود. يكى از شب ها غافل از اين كه سرنوشت برايش تصويرى دگرگونه رقم زده است، با خانم ساغرى آشنا مى شود كه....