به گزارش شبكه تلويزيونى كانال ۲ فرانسه ، ماركو سربو مسوول مطبوعاتى سفارت ايتاليا در آديس آبابا گفت: دومين قطعه «اوبليسك» باستانى آكسوم توسط يك هواپيماى آنتونف به آكسوم بازگشته است. عمليات تخليه اين قطعه حدود ۲ ساعت و ۳۰ دقيقه به طول انجاميد و اين قطعه سنگى روى يك كاميون كفى قرار داده شده است. روز سه شنبه هفته گذشته نخستين قطعه ستون باستانى آكسوم ۶۸ سال پس از ربوده شدن توسط نيروهاى موسولينى هنگام اشغال اتيوپى در سال ۱۹۳۷ به اكسوم بازگردانده شد. هم اكنون اين ۲ قطعه ستون در فرودگاه نگهدارى مى شوند تا سومين و آخرين قطعه آن به اكسوم در روز دوشنبه ۲۵ آوريل انتقال يابد. ستون آكسوم به ارتفاع ۲۴ متر و وزن بيش از ۱۵۰ تن پس از ربوده شدن توسط نيروهاى موسولينى در شهر رم نصب شده بود.