دراین نمایشگاه گروهی هنرمندان با موضوع پرتره به ارائه اثر پرداخته اند . رضا امیر یاراحمدی ، محمد حسین عماد ، محمد رضا خلجی ، محمد رضا ذبیح الله زاده ، طاهرشیخ الحکمائی ، بیژن نعمتی شریف ، یعقوب نجیبی ، کریم نصر ، فاطمه اردکی ، ستاره بیرانی ، همایون ثابتی مطلق ، نادر جلالی ، حمید حکیمی ، پویا خضابی ، شاهرخ دیلمقانی ، رامین سعادت قرین ، سیامک شریفیان ، سعید شهلا پور ، رضا قره باغی ، هوشنگ قره گوزلو ، ملک دادیار گروسیان ، انسی لواسانی ، رضا لواسانی ، جمشید مرادیان ، فریده معصومی ، معصومه میرحسینی ، ناصرهوشمند وزیری ،ابراهیم نعیمائی ، ازهنرمندان شرکت کننده دراین نمایشگاه گروهی هستند وهرکدام یک یا دو اثر به همراه می آورند . شایان ذکر است این نمایشگاه تا ۸ اردیبهشت ماه ادامه دارد . علاقمندان می توانند به خیابان ولیعصر نرسیده به میرداماد کوی دامن افشان شمار ۱/۱۲ گالری برگ مراجعه کنند . ساعت بازدید در روز افتتاحیه ۴ تا ۸ بعد ازظهر و سایر روزها از۹ صبح تا ۱۲ ظهر و ۴ لغایت ۷ بعد ازظهر می باشد . پنج شنبه و جمعه گالری برگ تعطیل است .