طى مراسمى با حضور مهندس״ فرزونده״( رييس بنياد مستضعفان), معاونان بنياد, استاندار خوزستان, مسوولين استاندارى و شهردارى و معاونين اداره كل نظارت و ارزشيابى معاونت امور سينمايى وزارت ارشاد, سينماى خانوادگى ״ساحل״ به طور رسمى فعاليت خود را آغاز كرد.در اين مراسم مجرى پروژه گزارشى را از چگونگى روند ساخت سينما ״ساحل״ ارايه داد و مهندس معين استاندار خوزستان نيز دقايقى به ايراد سخن پرداخت .وى در سخنان خود از زحمات رياست بنياد مستضعفان در امر توجه به توسعه فرهنگى و گسترش سالن هاى سينما در استان خوزستان قدردانى به عمل آورد و در پايان نيز فيلم ״برگ برنده״ ساخته سيروس الوند براى حاضران به نمايش درآمد.بنا به اين گزارش, سينما ״ساحل״ در زمينى به مساحت 570 متر مربع با زيربناى 1300 متر مربع و هزينه اى بالغ بر 9ميليار ريال راه اندازى شده است. اين سينما داراى 370 صندلى ( در دو طبقه همكف و بالكن) بوده و متعلق به بنياد مستضعفان مى باشد. اين سينما داراى دو دستگاه آپارات 35 ميلى مترى و سيستم نمايش DVD و پروجكشن بوده و سيستم اطفاء حريق و بخشهاى برودتى آن مطابق با مدرن ترين تكنولوژى روز طراحى و تعبيه شده است.سينما״ ساحل״, پنجمين سينماى فعال شهر يك ميليون و دويست هزار نفرى اهواز مى باشد.اين سينما در سال 1318 با ظرفيت 735 صندلى احداث شد و در سال 1341 مورد بازسازى قرار گرفت. سينما ساحل در سال 1376 بر اساس تصميم مالكان سينما به دليل خسارات ناشى از جنگ تحميلي, به طور كامل تخريب شد و اينك پس از گذشت نزديك به 7 سال با طراحى جديد مطابق با استانداردهاى روز و همچنين بهره گيرى از فضاى تجارى به عنوان يك مجموعه فرهنگي, سينمايى و تجارى كار خود را آغازكرده است.