هفته دوم رقابتهاى فوتبال دسته اول باشگاههاى ايران ، يکشنبه شب با۱۱ بازى درشهرهاى مختلف کشورمان به پايان رسيد. در هفته اى که گذشت پيروزى پرگل دو تيم هما تهران و شهيد قندى يزد و شکست دو تيم آذربايجان تهران و برق تهران قابل توجه بود.

نتايج کلى مسابقات هفته دوم به شرح زير است :

ماشين سازى تبريز صفر عقاب تهران ۱ گل : محسن فرجى *

برق تهران صفر راه اهن تهران ۱ گل محمد مومنى *

تراکتورسازى تبريز۱ مس کرمان ۱ گلها گودوين آبلوردى براى *

تراکتورسازى و احمد سعيد براى مس کرمان

مرصاد شيراز صفر ديهيم اهواز۱ گل بابک حاتمى *

صنايع اراک ۱ پيام ارتباطات خراسان ۱ گلها رضا صاحبى براى پيام و سعيد ذکريا براى صنايع اراک ٭

تربيت لرستان ۱ کشت و صنعت شوشتر۱ گلها على صدرا براى تربيت لرستان و عليرضا سليمى راد براى کشت و صنعت ٭

هما تهران ۵ نيروى زمينى تهران صفر گلها موسى عباسيان (دو گل )، امير جاور ، ارشاک اميريان و پايان رافت ٭

نفت آبادان ۱ شهاب زنجان صفر گل داريوش رضاييان شهيد قندى يزد۳ شاهين بوشهر صفر گلها اصغر رامشگر ۳ ( گل ) *

پاسارگاد تهران ۳ اکباتان تهران ۱ گلها کيوان يزدان پناه ، بهادر عبدى و داريوش ايوبى براى پاسارگاد و عباس ملک پور براى اکباتان ٭

اذربايجان تهران صفر کاوه تهران ۱ گل يوسف حسينى *

شهردارى کرمان صفر ايران جوان بوشهر۱ گل منصور محفوظيان *

در پايان هفته دوم در گروه اول تيم هماى تهران با۶ امتياز صدرنشين است و تيم هاى پيام ارتباطات خراسان و صنايع اراک با۴ امتياز در رده هاى دوم و سوم ايستاده اند. درگروه ۲ تيم پاسارگاد تهران با۶ امتياز اول و تيم هاى مس کرمان و تراکتورسازى تبريز با۴ امتياز در رده دوم و سوم هستند.