این نشست هشتمین جلسه از سری جلسات داستان خوانی است هر دوشنبه در دبیرخانه کتاب سال یلدا برگزار می شود.

در این جلسه صفدر تقی زاده منتقد، به بحث و بررسی درباره این کتاب می پردازد و مهین بهرامی، درباره جهان داستانی نویسنده سخن می گوید .