اين شيوه به اندازه بسيارى از داروهاى متعارف در درمان شپش سر موثر است . به گزارش پايگاه اينترنتى رويترز از شيکاگو، دال پرلمان متخصص پوست گفت با اين روش ، ديگر نيازى به بيرون کشيدن رشک يا تخم شپش ها از لابلاى موها نيست و مقاومت در برابر داروها نيز وجود بوجود نخواهد آمد. انجام دو آزمايش مجزا با شرکت ۱۳۳ کودک ، اين شيوه در از بين بردن شپش ها با۹۵ تا۹۷ درصد موفقيت همراه بوده است . اين محلول بطور مرطوب بر روى سر گذاشته شده و سپس با سشوار خشک مى شود که در نتيجه با ايجاد پوششى نازک مانع رسيدن اکسيژن به شپش ها شده و در نتيجه شپش ها خفه مى شوند. اين روش به شکل موثرى در درمان شپش موى سر مفيد است ، بدون آنکه به مواد شيميايى نروتوکسين ، از بين برنده هاى رشک و يا پاکسازى گسترده خانه ها نيازى باشد. نتايج حاصله از اين روش برابر و حتى بهتر از نتيجه درمان با داروهايى چون پرمترين ، پايرترين و مالاتيون است . دکتر پرلمن معتقد است که شپشها در برابر داروهايى که بدون نسخه قابل تهيه هستند مقاومت پيدا کرده اند. داروهاى تجويزى حاوى مالاتيون و يا ليندين به مراتب بهتر از داروهاى بدون نسخه نتيجه بخش هستند. اما تعدادى از پزشکان و والدين بخاطر بعضى نکات ايمنى اين داروها را توصيه نمى کنند. شيوه جديد بخاطر آسان بودن استفاده از آن مورد استقبال کودکان و والدين آنها قرار گرفته است . اين محلول بايد به مدت هشت ساعت به روى سر باقى بماند تا اثر خود را بگذارد. بعد از خشک کردن اين محلول بر روى پوست سر، ديگر قابل رويت نبوده و مىتوان موها را بطور دلخواه مرتب کرد. کودکانى که از اين شيوه استفاده کردند توانستند بدون مشکلى در مدرسه حضور پيدا کنند. اين محلول از ترکيبات : الکلstearyl ، پروپيلين گليکول، سولفات لوريل سديم ، الکلcetyl ، آب و ديگر مواد غير مضر که مورد تاييد اداره نظارت بر مواد دارويى و غذايى آمريکا است ، ساخته و تهيه شده است . نتايج اين تحقيق در ماهنامه انجمن پزشکى کودکان آمريکا ״پدياتريکس ״ به چاپ رسيده است .