ناتاشا امیری״، که اولین کتاب خود یعنی ״هولا هولا״ را در اوایل دهه هشتاد به بازار فرستاد توانست توجه منتقدان را با این اثر به خود جلب کند.هولا هولا״ تجربه ای بود که نویسنده در آن با توجه به برخی واقعیت های روزمره فضاهایی جدید را خلق کرد و اثر دوم وی ״با من به جهنم بیا״ است که به زودی از سوی انتشارات افق منتشر خواهد شد. امیری در رمان جدید خود داستان نسلی را می نویسد که در فضای دانشگاهی و شناخته شده با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و در عین حال کابوس و باورهای ذهنی خود را نیز دنبال می کنند.״با من به جهنم بیا״ در واقع روایت نسلی است که در عین جمع گرایی و کلی نمایی، نمی توانند از فردیت های خود دست کشیده و همین مساله نقطه محوری این رمان است.