اسدالله امرایی مترجم ، در گفت و گو با ستاد خبری همایش هنر و جهانی شدن ضمن بیان این مطلب گفت: عدم ارتباط فرهنگی با ادبیات جهانی ، مانع بزرگی است . همان معدود شاعران و نویسندگانی هم که آثارشان به زبانهای دیگر ترجمه شده ، ارتباطی نیم بند با ملل دیگر داشته اند. وی افزود: نهادهای آموزشی طی نیم قرن اخیر به هیچ وجه اجازه نفوذ و معرفی این ادبیات را به خارج از مرزها نداده اند. زمانی که خود حرمت این آثار را نگه نمی داریم ، یا به آن اهمیت نمی دهیم نمی توانیم از دیگران چنین انتظاری داشته باشیم . مترجم رمان کوری ( اثر ژوزه ساراماگو) یادآور شد: اما همان دیگران هم به حال نمی توانند وقتی حرفی ارزشمند در ادبیات ما می یابند چشم خود را فرو ببندند و آن را نبینند. امرایی گفت: بی تردید اگر حرفی برا گفتن داشته باشیم و نه قصد مظلوم نمایی می توانیم ادبیات خود را به جهانیان نشان بدهیم . مهم این است که از محدوده های تنگ و تاریک خود بیرون بیاییم تا صدای خود را به گوش دیگران برسانیم . وی با بیان این که داستان کوتاه و رمان فارسی ، عمری نزدیک به یک قرن دارد ، افزود: ادبیات ما در این مدت فراز و نشیب های زیادی را طی کرده و قله هایی را هم فتح کرده است اما واقعیت است در مقایسه با آثار دیگری که در همین قلمرو تولید شده اند قله اند ودر مقایسه با آثار دیگری که در کشورهای دیگر تولید می شود ، گاهی تپه ماهور هم نیستند.مترجم کتاب دختر بخت افزود: البته منظورم از کشورهای دیگر ، همه کشورها نیست . بالطبع ادبیات ما در وجوهی مثل رمان وداستان داشته باشد کم می آورد. امرایی درباره نقش زبان فارسی در جهانی شدن ادبیات ایران تصریح کرد: این که بگوییم آثار ما ترجمه نمی شود چون زبان ما فارسی است ، پیش فرضی غلط است. اگر در رمان وش عر حرفی برای گفتن داشته باشیم تردید نکنید که جای خود را باز می کند حتی با تاخیر وی پیشنهاد کرد: خودمان هم می توانیم آثارمان را ترجمه کنیم شاید در ابتدای راه زبان مان الکن باشد و در رساندن مفاهیم کم بیاوریم اما بعد راه باز می شود. همایش بین المللی هنر و جهانی شدن به همت مرکز مطالعات و تحقیقات هنری وزارت فرهنگی و ارشاد اسلمی و با حضور اندیشمندان سراسر جهان در تاریخ ۲۷ و ۲۸ دی ماه در تهران برگزار می شود.