روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استان قم اعلام کرد: مدارس آموزش از راه دور برای اولین بار در قم از کسانی که موفق به ادامه تحصیل نشده و یا دارای وقفه در تحصیل خود بوده‌اند، به صورت حضوری یا غیر حضوری ثبت‌نام می‌کند. بنابراین گزارش، در این مدارس آموزش درس‌ها به صورت سالی و دوره‌ تابستانی برابر ضوابط آموزش از راه دور اجرا می‌گردد و ارزش‌ هر درس مستقل بوده و قبولی یا مردودی در درس، تأثیر به سایر درس‌ها اثر ندارد.

در ادامه این گزارش آمده است : نمرات قبولی درس‌های آخرین کارنامه افراد پایه اول روزانه، بزرگسالان و همچنین داوطلبان آزاد در صورت انتقال به مراکز آموزش از راه دور به عنوان نمره قبولی از‌آنان پذیرفته می‌شود.و آموزش در این دوره‌ها، همانند آموزش در دوره‌های دانشگا پیام‌نور انجام می ‌شود و سن، ملاک قرار نمی‌گیرد.

لازم به ذکر است مرکز پسرانه شهید دانش پژوه در ناحیه ۴ و مرکز راهنمایی دخترانه حضرت خدیجه در ناحیه ۳، در حال ثبت‌نام و آموزش به صورت حضوری و غیر حضوری است و ثبت‌ نام در این مدارس تا نیمه دوم بهمن ماه ادامه دارد.