انجمن ديابت خراسان مجوز تاسيس خود را از انجمن ديابت ايران دريافت كرد. وحيد آذرى فر دبير هيات موسس انجمن ديابت خراسان با بيان اين مطلب گفت: انجمن ديابت ايران با سابقه اى بيش از ۱۵ سال با يازده شعبه در كشور در حال فعاليت در اين زمينه است كه جديدترين شعبه آن متعلق به خراسان است.وى ادامه داد: اعضاى هيات موسس انجمن تعدادى از اعضاى هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى مشهد، متخصصان غدد و همچنين تعدادى از مبتلايان ديابت يا افراد وابسته به آنهاست كه حضور اين افراد نشان از بار علمى جامع و انگيزه اى قوى براى ادامه راه است.آذرى فر در ادامه از شناساندن ديابت به جامعه با استفاده از رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي، آموزش والدين و مبتلايان به وسيله تشكيل كلاس هاى آموزشى در جهت بالا بردن سطح آگاهى هاى عمومى درخصوص اين بيماري، تلاش براى تامين امكانات و وسايل درمانى و پزشكى و ايجاد امكانات رفاهى براى مبتلايان را به عنوان چهار هدف اصلى انجمن ياد كرد.