به نقل از سایت اخبار روسیه، این شرکت که دفتر نمایندگی خود را درشمال تهران تاسیس کرده در طرح میدان نفتی اناران در شرق کشورمان مشارکت خواهد داشت . در این طرح شرکت نورسک نودرو %75 وشرکت لوک اویل 25% سهام دارند وقرارداد این همکاری در تاریخ 14فوریه2003 بین دو شرکت به امضا رسید . میزان نفت در ذخایر این میدان نفتی برابر 900 میلیون بشکه می باشد.