مدیر تحقیق و توسعه سازمان صنایع دستی ایران با بیان این مطلب، عمده مواد معدنی شناسایی شده را شامل عقیق، فیروزه ، دُرکوهی ، کارنت و یشم ذکر کرد و افزود: اکثر معادن آن نیز در استان های آذربایجان شرقی، خراسان ، اصفهان، همدان و زنجان واقع شده است.

رضا محرمی تصریح کرد: با وجودی که تجارت سنگهای قیمتی، از تجارتهای سودآور اقتصادی جهان است و بسیاری از کشورها توانسته اند با بهره گیری از این صنعت درآمد هنگفتی را نصیب کشور خود کنند ، اما متاسفانه در ایران مطالعات دقیق و نظام مند علمی بر روی توزیع و اکتشاف سنگهای قیمتی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد : با وجودی که ایران کلکسیون ارزشمندی از معادن سنگهای قیمتی است اما فعالیت هایی که در این خصوص در کشور انجام گرفت، چشمگیر نیست.

محرمی، سهم ایران از تجارت جهانی سنگ های قیمتی را ناچیز خواهند و گفت: ارزش افزوده سنگهای فرآوری شده تا 700 درصد قیمت سنگ خام پیش بینی شده است اما در ایران صنعت تراش سنگهای تزیینی به صورت خیلی محدود انجام می شود.

وی افزود: سازمان صنایع دستی ایران برای بهبود وضعیت فرآوری و تراش سنگهای قیمتی ، کارگاههای آموزشی استاندارد در استان های آذربایجان شرقی، اردبیل ، مرکزی ، تهران، آذربایجان غربی ، خراسان و فارس ایجاد کرده و مشابه این کارگاهها در آینده به تدریج در اکثر استانهای کشور راه اندازی خواهد شد.