آفتاب

هشدار روسیه به آژانس درباره انتشار عمومی اسناد هسته‌ای ایرانایسنا نوشت: معاون وزیر خارجه روسیه از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست تا اسناد مرتبط به پرونده هسته‌ای ایران را به صورت عمومی منتشر نکند.

سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در رابطه انتشار عمومی اسناد پرونده هسته‌ای ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: بار دیگر نگرانی خود را در خصوص درز اطلاعات و اسنادی که نباید برای عموم عرضه شوند و تبدیل شدن آن‌ها به محورهای خبری، ابراز می‌کنیم.

وی ادامه داد: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نباید به این شیوه عمل کند. این نشانگر تلاش‌های غرب برای سیاسی‌سازی است. دلیلی وجود ندارد که درخصوص این مسئله از مسیر حرفه‌ای عادی خارج شویم.