آفتاب

حمله یکی دیگر از کارکنان خبرگزاری فارس به آمنه‌سادات ذبیح‌پوروثوق‌کیا باانتشار عکس مراسم تقدیر خبرگزاری فارس از آمنه‌سادات ذبیح پور، مجری صدا و سیما که گزارشگر برنامه دیشب تلویزیون علیه عباس توانگر، سازنده «بولتن محرمانه» بود، ذبیح پور را به ناسپاسی متهم کرد.

مصطفی وثوق کیا از کارکنان تحریریه خبرگزاری فارس نوشت:

‏آمنه سادات ذبیح‌پور جواب تقدیر چند سال قبل در خبرگزاری فارس را داد:

یادمه در روزنامه که بودم در برابر اصرار مدیران برای گزارش مثبت از اقدامات این خانم کلی مقاومت کردم و کار را نکردم

ولی دوستان عجول تقدیر کردند و این طور جواب گرفتند.