آفتاب

وجود گاز متان در آسمان تهران تایید شدوجود گاز متان در جنوب تهران تایید شد. کارشناس تلویزیون در این مورد گفت : تولید گاز متان و خطرات ۶۵ ساله آن در جنوب پایتخت قابل انکار نیست.


صداوسیما
وبگردی