آفتاب

واکنش روزنامه اطلاعات به موضوع گشت ارشاد:

عقل سلیم می‌گوید باید مقررات حجاب را عوض کردروزنامه اطلاعات تغییر مقررات مربوط به حجاب را ضروری دانست.

روزنامه اطلاعات بر لزوم تغییر مقررات مربوط به حجاب تاکید کرد و نوشت: عقل سلیم می گوید اگر نصف رانندگان از چراغ قرمز عبور کنند، باید مقررات را عوض کرد.

داستان جامعه ما شده است قصه آن کسی که بر سر شاخ نشسته بود و داشت بن می‌برید. متأسفانه زیر سوال بردن این شیوه‌های زیانبار برای مردم و حکومت به یک تابو تبدیل شده و باز بدتر از همه این که به دلیل نبود آموزش‌های مناسب به ناهیان از منکر و آمران به معروف، خود اجتهادی بعضی از آنها، هم بار گرانی را بر باورهای دینی نسل جوان تحمیل کرده است و هم زیان‌های جبران ناپذیری را بر کشور و حیثیت جهانی ایران عزیز.

نویسنده با بیان اینکه «اگر قرار باشد که نصف رانندگان یک شهر یا کشور از چراغ قرمز عبور کنند، می‌توان همه آنها را جریمه کرد» نوشت: اما عقل سلیم ایجاب می‌کند که در چنین مواردی در وضع مقررات نامتناسب و نامناسب راهنمایی و رانندگی شک کرد و خواستار اصلاح آن به گونه‌ای شد که پس از هر بار جریمه راننده، به‌جای تشویق مأمور جریمه نویس، به فکر راننده‌ای هم بود که نقص مقررات با تألم روحی که به او وارد می‌کند وی را در مسیر ناخواسته یک تصادف قرار ندهد.