آفتاب

موافقت با استعفای مقام ارشد سیاسی دولت پس از ۸۲ روزخرمشاد، معاون سیاسی وزیر کشور ۲۰ فروردین امسال استعفا داده بود.

سرانجام استعفای معاون سیاسی وزیر کشور پذیرفته شد.

محمدباقر خرمشاد ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ با حکم وحیدی این مسئولیت را عهده‌دار شده بود. رسانه ها و از جمله، خبرگزاری اصولگرای «تسنیم»، ۲۰ فروردین امسال، خبر استعفای وی را منتشر کردند که با سکوت مقامات وزارت کشور همراه شد. از آن زمان، هیچ خبری از فعالیت خرمشاد منتشر نشد و پیگیری رسانه ها برای اطلاع از وضعیت او به جایی نرسیده بود تا این که پس از ۸۲ روز، آیین معارفه محمدرضا غلامرضا جانشین وی، امروز با حضور وزیر کشور برگزار شد.

پس از وادار به استعفا شدن عبدالملکی، وزیر کار از تیم اقتصادی دولت، استعفای خودخواسته خرمشاد که بر اجرای آن پافشاری کرد ، اولین خروجی کابینه رئیسی در میان مقامات ارشد سیاسی را به ثبت رساند.

خرمشاد، مسئولیت هایی شامل عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی ، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران، معاون وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، معاون وزارت امور خارجه، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاون مرکز اسناد انقلاب اسلامی و مسؤول مطالعات سیاسی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را در پیشینه خود دارد.
وبگردی