آفتاب

دولت سیزدهم هفت سال جوان تر از دولت دوازدهم استسخنگوی دولت نوشت: متوسط سن وزرا و هیئت دولت سیزدهم، ۷ سال جوان‌تر از دولت دوازدهم است.

بهادری جهرمی در توییتر نوشت: متوسط سن وزرا و هیئت دولت سیزدهم، ۷ سال جوان‌تر از دولت دوازدهم است. جوانان دهه شصتی و هفتادی وزیر و معاون وزیر شده‌اند.

‏جوان‌گرایی نمایشی، شعار انتخاباتی و ابزار تهییج نبود؛ جوانان در متن امور قرار گرفته‌اند.
‏ولادت حضرت علی‌اکبر(ع) و ⁧ روزجوان مبارک.