آفتاب

هیات‌های مذاکره کننده در وین از رژیم اسرائیل دستور نخواهند گرفتسخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: هیأت‌ها در وین از اقامتگاه نخست‌وزیر اسرائیل دستور نخواهند گرفت.

 سعید خطیب زاده درحساب کاربری خود در توئیتر نوشت: با پیشرفت گفت و گوها در وین، رژیم اسرائیل بار دیگر چهره واقعی خود را به نمایش گذاشته و خواستار توقف فوری مذاکرات شده است.
وی افزود: تعجبی ندارد، رژیمی که پیدایش آن بر مبنای جنگ، تنش و ترور بوده، همواره از گفت‌وگو بیزار است.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: هیأت‌ها در وین از اقامتگاه نخست‌وزیر اسرائیل دستور نخواهند گرفت.
وبگردی