آفتاب

استاد ابراهیم صنوبر دبیر جامعه اسلامی کارگران استان تهران شددکتر احمد کرمی، دبیر کل جامعه اسلامی کارگران کشور طی حکمی «استاد ابراهیم صنوبر» را به عنوان دبیر جامعه اسلامی کارگران استان تهران منصوب نمود.

در این حکم انتصاب دکتر کرمی برای ایشان آرزوی توفیقات و حضور مثمرثمر ایشان را آرزو نمودند و همچنین استاد ابراهیم صنوبر نیز پیرو دریافت حکم دبیر جامعه استان تهران امیدواریم بتوانیم در جهت حمایت و بهبود وضعیت معیشتی کارگران گام های مثبت و موثری برداریم.


گالری تصاویر


وبگردی