واکنش رئیس بانک مرکزی به درخواست مردم برای کاهش نرخ دلار

کد N2085855