افزایش قیمت طلا و کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی

کد N2085249