فیلم | تولد پدربزرگ ۱۱۰ ساله اراکی که خانواده‌اش ۶۶ عضو دارد!

سالمندان,طول عمر

حاجی بابا پدر بزرگ ۱۱۰ ساله اراکی است که تولدش را در جمع اعضای خانواده اش جشن گرفته است. او ۶۶ فرزند، نوه، نتیجه، نبیره، عروس و داماد دارد که هیچ وقت تنهایش نمی‌گذارند.

[p]6767

کد N2069560