انصاری در گفتگو با مهر:

کمیسیون صنایع با ارجاع پرونده آذری جهرمی به قوه قضائیه مخالفت کرد

سیاسی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اعضای کمیسیون صنایع با ارجاع پرونده مذاکرات پنهانی وزیر ارتباطات با مدیران تلگرام به قوه قضائیه مخالفت کردند.

رضا انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در جلسه امروز گزارش نهایی هیات تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت در خصوص صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت معادن و وصول هزینه‌کرد حقوق دولتی در استان‌های دارای منابع معدنی مورد بررسی قرار گرفت و کلیات این گزارش تصویب شد.

وی ادامه داد: گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مس در جلسه امروز به دلیل کمبود وقت بررسی نشد.

نماینده مردم داراب در مجلس اظهارداشت: مذاکرات پنهانی وزیر ارتباطات با مدیران تلگرام مورد بررسی قرار گرفت و این مذاکرات مصداق تخلف تشخیص داده نشد، لذا کمیسیون این موضوع را طبق ماده ۲۳۴ مورد بررسی قرار نخواهد داد.

کد N2034586