سال زندان برای مشتری‌های بانک

حوادث,رکورد داران

وین: مشتری‌های بانکی در اتریش به‌خاطر اطلاع ندادن اشتباه کارمند درصورت اثبات جرم تا ۳ سال به زندان محکوم خواهند شد.

پس از اینکه کارمند این بانک اسکناس‌های ۵۰یورویی را به اشتباه جای اسکناس‌های ۲۰یورویی در دستگاه خودپرداز گذاشت، ۸۴ مشتری از این اسکناس‌ها برداشت کردند. به گزارش ام‌اس‌ان، چند نفری که این اشتباه را گزارش نداده و اسکناس‌ها را بازنگرداندند،‌ به اختلاس محکوم شدند.