پشت‌پرده انتصاب‌های دقیقه نودی شهردار تهران!

انتصابات دقیقه نودی شهردار سابق تهران, ستون طنز شهرونگ

در حاشیه انتصابات دقیقه نودی شهردار سابق تهران، ستون طنز شهرونگ به این موضوع اختصاص یافت.

خبرآنلاین: در حاشیه انتصابات دقیقه نودی شهردار سابق تهران، ستون طنز شهرونگ به این موضوع اختصاص یافت.

کد N2014092