استخدام سازمان تامین اجتماعی در ۴ استان

روابط کار,استخدام در سازمان تامین اجتماعی

مدیرکل امور اداری سازمان تامین اجتماعی از استخدام پیمانی برای تکمیل نیروی انسانی موردنیاز در مدیریت‌های درمان تامین اجتماعی در چهار استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سیدحسین حسینی آذرنوشان (مدیرکل امور اداری سازمان تامین اجتماعی) از استخدام پیمانی برای تکمیل نیروی انسانی موردنیاز در مدیریت‌های درمان تامین اجتماعی استان‌های کرمان، کرمانشاه، خوزستان و اداره کل استان آذربایجان غربی در آذر ماه سال جاری خبر داد.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی به منظور راه‌اندازی واحدهای جدیدالتاسیس در استان‌های مذکور نیروی انسانی موردنیاز را از طریق آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش جذب می‌نماید.

وی افزود: داوطلبان استخدام می‌توانند در صورت احراز شرایط حسب مفاد آگهی استخدامی که متعاقبا از طریق سایت رسمی سازمان به نشانی WWW.Tamin.ir و روزنامه های محلی استانهای یاد شده منتشر خواهد شد، نسبت به ثبت نام از روز چهار شنبه مورخ ۹۷/۸/۳۰ لغایت یک شنبه مورخ ۹۷/۹/۱۱ اقدام و مدارک مربوطه را صرفا به صورت حضوری در بازه زمانی مذکور به نشانی های مندرج در آگهی ارائه نمایند.

مدیرکل امور اداری سازمان تامین اجتماعی در ادامه افزود: آزمون کتبی استخدام پیمانی سازمان تامین اجتماعی در روز جمعه مورخ ۹۷/۹/۲۳ به صورت همزمان در مرکز استانهای فوق الذکر برگزار خواهد شد.

کد N2013307