جدیدترین موضع گیری خصمانه «برایان هوک» علیه ایران

سیاسی

رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا به تکرار مواضع خصمانه خود علیه ایران پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «برایان هوک» رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: بانک های بین المللی از تعامل با نظام ایران هراس دارند. ما صادرات نفت ایران را به صفر درصد خواهیم رساند.

وی ادعا کرد: ایران بزرگترین حامی تروریست بین المللی است.

درباره سفر جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس به ایران هم گفت: سفر وی با موضوع بازداشت شدگان انگلیسی مربوط است.

وی در ادامه مدعی شد: ما کشتی ها ایرانی را زیر نظر داریم و تحریم های کامل خود را برقرار خواهیم کرد.

کد N2012882