تشکیل ۳۰ فقره پرونده تعزیراتی برای شرکت‌های لبنی

سازمان تعزیرات

همشهری آنلاین: سخنگوی سازمان تعزیرات از تشکیل ۳۰ پرونده برای شرکت‌های لبنی خبر داد.

به گزارش مهر، یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات در جمع خبرنگاران گفت: ۳۰ فقره پرونده تخلف برای شرکت‌های لبنی در سراسر کشور تشکیل شده است که برای ۱۵ پرونده حکم صادرشده است.

وی افزود: ۹ شرکت لبنی به مبلغ ۱۷۵ میلیارد تومان جریمه نقدی به دلیل گران فروشی درحق دولت محکوم شدند و برای ۳ پرونده حکم برائت و ۱۲ پرونده نیز در حال رسیدگی است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در تشریح جزئیات احکام صادره نیز اظهارکرد: یک شرکت لبنی معروف که مجموع تخلفات گرانفروشی آن‌ها در ۵ پرونده تجمیع شده است ۸۴۰ میلیارد ریال در حق صندوق دولت محکوم شده است و شرکت دیگری که در شعبه تجدید نظر پس از اینکه در مرحله بدوی رای صادر شده بود به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال جریمه در حق دولت محکوم شدند.

رایگانی ادامه داد: شرکتدیگری به پرداخت ۳۴ میلیارد ریال، ودر پرونده دیگری همین شرکت نیز به ۲۲ میلیارد جزای نقدی و شرکت لبنی دیگری به پرداخت ۳۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.