تاج را بخاطر بسپار، فوتبال مردنی است!

فدراسیون فوتبال, مهدی تاج, طنز بی قانون

صفحه طنز «بی قانون» تیتر یک خود را به ماندن مهدی تاج در فدراسیون فوتبال اختصاص داده و با برخی اخبار و اظهارنظر چهره‌های مختلف نیز شوخی کرده است.

صفحه طنز «بی قانون» تیتر یک خود را به ماندن مهدی تاج در فدراسیون فوتبال اختصاص داده و با برخی اخبار و اظهارنظر چهره‌های مختلف نیز شوخی کرده است.

کد N2011499