کابینه انگلیس با پیش نویس طرح برگزیت موافقت کرد

سیاسی

هیأت وزرای دولت انگلیس از توافقنامه پیشنهادی نخست وزیر این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا حمایت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، نخست وزیر انگلیس تأیید کرده است که هیأت وزرای این کشور از توافقنامه پیشنهادی وی برای خروج از اتحادیه اروپا حمایت کرده اند.

«ترزا می» در این باره گفت که این توافقنامه بهترین راهی است که قابل مذاکره است و به نفع کشور است.

نسخه رسمی پیش نویس این توافقنامه مشتمل بر ۵۸۵ صفحه از سوی کمیسیون اروپا منتشر شد.

نخست وزیر انگلیس طی یک نشست پنج ساعته در ساختمان نخست وزیری در مورد چرایی حمایت از این توافق بحث و گفتگو کرد.

ترزا می با اشاره به این که طرح مزبور «بهترین طرح قابل مذاکره است»، افزود که این «تصمیم جمعی هیأت وزراء» طرح مزبور را به پیش می برد.

نخست وزیر انگلیس در ادامه افزود که «من قاطعانه و با تمام وجود معتقدم که این تصمیم به نفع و مصلحت کل کشور ما است».

ترزا می در ادامه افزود که این طرح نتیجه «برگزاری هزاران ساعت نشست است».

در مقابل، «نایجل فارآژ» رهبر پیشین حزب استقلال بریتانیا این طرح را «بدترین توافق در تاریخ» خواند.

کد N2009013