قاسمی بمباران ساختمان تلویزیون الاقصی در مرکز غزه را محکوم کرد

سیاست خارجی,بهرام قاسمی

سخنگوی وزارت امور خارجه بمباران ساختمان تلویزیون الاقصی در مرکز غزه را به شدت محکوم کرد.

 

به گزارش ایلنا، بهرام قاسمی با اعلام این محکومیت گفت: ضدیت رژیم سفاک صهیونیستی با دانایی، آگاهی‌‌‌‌بخشی و روشنگری اصحاب رسانه مسبوق به سابقه است و افشای جنایات فجیع آنان در ۷۰ سال گذشته همواره از کابوس‌‌‌‌های این رژیم اشغالگر بوده که چنین بی‌‌محابا دست به این جنایت هولناک زده‌‌اند.

کد N2007849