سخنگوی شورای شهر تهران اعلام کرد:

تایید یا رد دو گزینه شهرداری تهران صحت ندارد

اجتماعی

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: اعلام رسمی یا غیررسمی تایید یا رد دو گزینه شهرداری تهران صحت ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز برخی از منابع خبری غیررسمی از رد صلاحیت دو گزینه ای که روز گذشته شورای شهر تهران به عنوان گزینه های نهایی شهرداری انتخاب کرده، خبر داده بودند.

علی اعطا در توئیتی اعلام کرد: پس از انتخاب شهردار و معرفی به وزارت کشور طبق تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون شوراها وزیر کشور حکم شهردار منتخب را راس ۱۰ روز صادر می کند.

در صورت عدم صدور حکم و اصرار شورا پیش بینی لازم در قانون صورت پذیرفته است.

کد N2006910